SMC રોજમેળ

SMC રોજમેળ એટલે પ્રાથમિક શાળા માટે સ્કુલ મેનેજમેંટ કમિટી ,સ્કુલ મેનેજમેંટ કમિટી – એજ્યુશન ,મુખ્ય શિક્ષક,સી.આર.સી-બી.આર.સી, શાળા રોજમેળ તથા ઘરના આવક જાવકના હિસાબ માટેનો શિક્ષકો માટે શિક્ષકો (Shivani-School) દ્વારા નિર્મિત પોગ્રામ જેના વડે તમે SMC રોજમેળને લગતા ઉપરના તમામ પત્રકો ઝડપથી બનાવી શકો છો.”SMC રોજમેળ 3.0” એ SMC રોજમેળનું લેટેસ્ટ વર્ઝન છે.(ફક્ત ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર માટે)

 

વધુ માહિતી માટે YouTube પર Live Video જુઓ…

Download:

SMC રોજમેળ Lmg-Arun
SMC રોજમેળ Harikrishna
SMC રોજમેળ Shruti

Price: ₹ 200/-
Advertisements

6 thoughts on “SMC રોજમેળ”

  1. મારે આ ડાઉનલોડ કરવુ છે તો કઇ રીતે તે જણાવશો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s